کانال تلگرام
گروه صنعتی اسکندری

چگونه نطفه سنجی ( نوربینی ) تخم بوقلمون را انجام دهیم ؟

نطفه سنجی یا همان نوربینی تخم های نطفه دار عملی است که با انجام آن تخم های بدون نطفه و جنین یا تخم هایی که جنین در داخل آن ها به هر دلیلی از بین رفته است مشخص شده و از دستگاه جوجه کشی خارج می شوند. نطفه سنجی بوقلمون از اقدامات اساسی در حین انجام فرایند جوجه کشی است و می تواند بازدهی فرایند جوجه کشی را به میران قابل توجهی افزایش دهد.

نطفه سنجی تخم بوقلمون

تخم های نطفه دار بوقلمون رنگی هستند به همین دلیل نطفه سنجی از تخم های نطفه دار آن ها نسبت به تخم مرغ مشکل تر است. اگرچه در جوجه کشی از تخم های نطفه دار مرغ بعضا توصیه می شود که نطفه سنجی در روز سوم نیز انجام بگیرد اما نطفه سنجی از تخم های بوقلمون را به هیچ عنوان نباید قبل از روزهای چهارم و پنجم انجام داد. جوجه کشی از تخم های نطفه دار این پرنده از عبور دادن نور قوی نطفه سنج از تخم ها انجام می دهند.

در هنگام نطفه سنجی ، تخم های شفاف بدون نطفه یا جنین هستند و یا جنین مرده در داخل آن ها قرار دارد بنابراین باید آن ها را از دستگاه خارج کنید. اما در درون تخم های کدر جنین وجود دارد و در حال رشد است.

پس از انجام نطفه سنجی تخم های شفاف را از دستگاه جوجه کشی خارج کرده و بشکنید. وجود یا عدم وجود نطفه و جنین را در داخل آن ها بررسی کنید ، تعداد آن ها را یادداشت کرده و ثبت کنید. وجود حداکثر 2 تا 3 درصد تخم های بدون نطفه در میان تخم های نطفه دار بوقلمون های جوان و 7 تا 8 درصد درمیان بوقلمون های پیر طبیعی است. اگر نسبت تخم های بدون نطفه از این مقدار بیشتر باشد ، باید مشکل بررسی شده و رفع گردد.

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری