ضدعفونی کردن تخم های نطفه دار

تخم های نطفه دار در هنگام تخم گذاری و پس از خارج شدن از بدن مرغ مادر دارای آلودگی ، عفونت و باکتری بر روی خود هستند. آلودگی و عفونت دستگاه به دلیل آلودگی های موجود در مخرج مرغ است. اگر سطح پوسته ضدعفونی نشود ، باکتری ها از منافذ موجود بر روی پوسته عبور کرده و داخل تخم می شوند. این باکتری های چه قبل از جوجه کشی و چه در حین جوجه کشی می توانند آسیب های جبران ناپذیری به نطفه و جنین وارد کنند.
ضدعفونی تخم نطفه دار
نحوه پاک کردن آلودگی های موجود بر روی پوسته تخم سوال اصلی افراد تازه کار در جوجه کشی است. آلودگی های روی پوسته تخم های نطفه دار را به راحتی با استفاده از مسواک می توانید پاک کنید. اما برای پاک کردن این آلودگی ها به هیچ عنوان از آب و یا دستمال خیس استفاده نکنید. زیرا شستشو با آب و یا کشیدن دستمال خیس باعث سابیده شده آهک پوسته شده و منافذ موجود بر روی پوسته را می پوشاند.
این مساله تنفس جنین در دوران جوجه کشی را با مشکل روبرو می کند زیرا تنها راه ارتباطی جنین با دنیای خارج و دریافت اکسیژن و خروج دی اکسید کربن فقط از طریق منافذ بسیار ریز موجود بر روی پوسته امکان پذیر است.

آلودگی و عفونت های موجود بر روی پوسته را چگونه باید پاک کرد؟

پس از شستن تخم های نطفه دار و رفع آلودگی ها ، برای از بین رفتن باکتری های موجود بر روی پوسته بهتر است تخم ها را ضدعفونی کنید. تخم های نطفه دار را می توانید به روش های زیر ضدعفونی کنید:
ضدعفونی کردن تخم ها با استفاده از گاز فرمالدئید
گاز فرمالدئید یک ماده مناسب برای ضدعفونی کردن تخم های نطفه دار است. هر چقدر تخم های نطفه دار را سریع تر پس از تخم گذاری ضد عفونی کنید ، احتمال تبدیل شدن آن ها به جوجه افزایش پیدا می کند. تخم های نطفه دار را می توانید هم در داخل دستگاه جوجه کشی و هم در خارج از آن با استفاده از گاز فرمالدئید ضدعفونی کنید. گاز فرمالدئید را می توان از ترکیب پتاسیم پرمنگنات و فرمالین تولید کرد.
ضد عفونی کردن تخم ها به روش اسپری زدن
با استفاده از اسپری حاصل از محلول آمونیوم ، فرمالین و یا ترکیبی از این دو ماده می توانید باکتری های موجود بر روی پوسته تخم ها را از بین ببیرد. مواد فنلی نیز برای ضدعفونی کردن تخم های نطفه دار مناسب هستند. استفاده از این مواد برای ضدعفونی کردن تخم ها در دمای بالا می تواند نسبت به استفاده از گاز فرمالدئید اثربخش تر باشد.
ضد عفونی کردن تخم های نطفه دار به روش غوطه ور ساختن
در این روش تخم های نطفه دار را در محلول آب 43 تا 49 درجه سانتی گراد و موادی مانند پرکلرین یا ترکیبات چهارتایی آمونیوم غوطه ور می کنند. در این روش تخم ها نباید بیش از سه دقیقه در محلول غوطه ور شوند.

تخم های نطفه دار را چگونه باید ضدعفونی کرد؟

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری