کانال تلگرام
گروه صنعتی اسکندری

آموزش سخنگو کردن مرغ عشق

مرغ عشق نیز همانند کاسکو و مرغ مینا می تواند کلمات را یاد گرفته ، آن ها را تقلید کرده و سخنگو شود. برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که  کاسکو ، آمازون و مرغ مینا جایگاه های اول تا سوم را در میزان و کیفیت یادگیری کلمات دارند و مرغ عشق در رده چهارم قرار دارد. ولی با این حال اگر پرنده شما استعداد کافی برای حرف زدن را داشته باشد و شما با انگیزه این کار را به صورت اصولی انجام دهید ، می توانید مرغ عشقی با سخنگویی خوب تربیت کنید.

آموزش سخنگو کردن مرغ عشق

اصول یادگیری و تکرار کلمات در هر چهار پرنده ای که به آن ها اشاره شد ، تقریبا یکسان است و تفاوات آنچنانی از هم ندارند. بهترین زمان برای آموزش کلمات غروب آفتاب و بهترین مکان اتاقی خلوت و بدون سروصدا است. مرغ عشق کلماتی را که زیاد می شنود بهتر و راحت تر یاد می گیرد. بنابراین اگر می خواهید کلماتی را به پرنده یاد دهید بایدآن ها را زیاد برای پرنده تکرار کنید.

به همین دلیل مرغ عشق اسم خود را زودتر و سریع تر یاد می گیرد. همچنین کلماتی مانند صبح بخیر و شب بخیر که هر روز تکرار می شوند. همچنین مرغ عشق قادر است تن موسیقی و یا یک عبارت را به خوبی یاد گرفته و تکرار کند.

گاها مشاهده می شود پس از این که پرنده چند کلمه را یاد گرفت ، حرف زدن پرنده برای افراد تازه کار عادی می شود و آموزش پرنده را رها می کنند. همچنین به دلیل آموزش آماتور توسط صاحب پرنده و رها کردن آموزش ، پرندگان نمی توانند در مقابل دیگران به خوبی صحبت کنند.

اما پرورش دهندگان خارجی که می خواهند پرندگان خود را در مسابقات شرکت دهند ، به خوبی این کار را انجام می دهند و به همین دلیل پرندگان به راحتی در مقابل دوربین های تلویزیون حرف می زنند.

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری