پروتئین ، ویتامین و مواد معدنی موجود در جیره کبک

پروتئین ها دسته ای مواد غذایی هستند که خود از اجزای کوچکتری به نام آمینه اسیدها تشکیل می شوند. آمینه اسیدهای مورد نیاز بدن خود به دو نوع تقسیم بندی می شوند : آمینه اسیدهای ضروری و غیرضروری. آمینه اسیدهای غیر ضروری به آمینه اسیدهایی گفته می شود که در بدن پرنده ساخته می شوند اما آمینه اسیدهای غیرضروری در بدن ساخته نمی شوند و باید آن ها از طریق جیره های غذایی برای پرنده تأمین کرد.
اشتباه برخی از افراد در هنگام تهیه جیره مناسب برای تغذیه کبک این است که جیره را بر مبنای پروتئین ها برای کبک می نویسند ، اما شیوه صحیح این است که جیزه بر مبنای انواع آمینه اسیدها برای پرنده نوشته شود.
کمبود یا زیاد بدن پروتئین در جیره غذایی مشکلاتی را به دنبال دارد. معمولاً هزینه تأمین جیره با میزان پروتئین موجود در آن رابطه مستقیم دارد ؛ جیره هایی که پروتئین بیشتری دارند ، قیمت بالاتری نیز دارند. اما از طرف دیگر کمبود پروتئین و آمینه اسیدها در جیره می تواند منجر به کاهش رشد ، افزایش چربی و حتی کانی بالیسم در میان کبک ها شود.
پروتئین ، ویتامین و مواد معدنی جیره کبک

مواد معدنی مورد نیاز در جیره غذایی کبک

مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن کبک شامل کلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، منیزیم و کلر  است. سه عنصر کلر ، سدیم و پتاسیم الکتروئیت ها را تشکیل می دهند که در حفظ تعادل اسمزی و ph خون نقش حیاتی دارند.
از طرف دیگر کلسیم از مهمترین مواد معدنی موجود در جیره غذایی است که اهمیت آن در دوره تخم گذاری دو چندان می شود زیرا این ماده مهمترین و اصلی ترین عنصر مورد نیاز برای تشکیل پوسته تخم است. فسفر نیز از مواد تشکیل دهنده استخوان در بدن پرندگان محسوب می شود.

پروتئ?ن ج?ره کبک از چه موارد? تام?ن م? شود؟

ویتامین ها از مواد مورد نیاز برای رشد کبک هستند. ویتامین ها در انواع محلول در چربی و محلول در آب یافت می شوند. ویتامین های محلول در چربی که ویتامین های A ، D ، E و K  هستند به راحتی در بدن ذخیره می شوند. اما ویتامین های محلول در آب (به غیر از B12 و کولین) در بدن ذخیره نمی شوند و باید از طریق جیره برای پرنده تأمین شوند. کمبود ویتامین های محلول در آب می تواند منجر به کاهش رشد ، پردرآوری ضعیف ، حساسیت به بیماری های عفونی و کم خونی شود.

ویتامین های مورد نیاز در جیره غذایی کبک

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری