کانال تلگرام
گروه صنعتی اسکندری

آموزش نحوه تشخیص جنسیت جوجه اردک یکروزه

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۹

تشخیص جنسیت جوجه اردک ها را می توان به دو روش ارزیابی کلوآک و ارزیابی نای انجام داد. تشخیص جنسیت اردک با روش های ذکر شده بسیار آسان بوده و توسط افراد مبتدی نیز به آسانی قابل بررسی است. در ادامه این دو روش را توضیح می دهیم.

تشخیص جنسیت جوجه اردک

« تشخیص جنسیت جوجه اردک »

روش تشخیص جنسیت اردک به روش کلوآک

در این روش باید جوجه اردک ها را به صورت سروته با دست چپ بگیرید به طوری که دو انگشت شست و اشاره دست راست در میان پاهای جوجه اردک قرار بگیرد. سپس کلوآک را با انگشت شست و اشاره فشار دهید تا مدفوع از داخل آن خارج شود. اکنون انگشت اشاره را داخل کلوآک کنید و آن را بچرخانید اگر در داخل کلوآک زائیده ای به اندازه 3-2 میلی متر در آن وجود داشته باشد ، جوجه از جنس نر است. این زائیده اندام تناسلی جوجه اردک های نر است که جوجه اردک های ماده فاقد آن می باشند.

روش تشخیص جنسیت اردک به روش نای

جوجه اردک های نر دارای  گلو و سینه پهن تری نسبت به جوجه اردک های ماده هستند. همچنین در گلوی آن ها سه ، چهار میلی متر انحراف دیده می شود. این کار را با گرفتن گلوی جوجه ها با دست چپ و بررسی نای با دست راست می توانید انجام دهید. اما باید توجه کنید که این روش موقتی است و پس از گذشت چند روز نمی توان آن را انجام داد.

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری