کانال تلگرام
گروه صنعتی اسکندری

برونشیت و نحوه جلوگیری از شیوع آن در طیور

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۶

بیماری های عفونی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پرورش طیور هستند که شیوع آن ها در گله می تواند باعث کاهش بهره وری و حتی نابودی گله بشود. یکی از بیماری های بسیار خطرناک عفونی در پرورش پرندگان برونشیت است که جزء بیماری های تنفسی و بسیار حاد محسوب می شود. این بیماری خطرناک همچنین دستگاه تناسلی پرندگان را تحت تاثیر قرار داده و کیفیت تخم های تولیدی را کاهش می دهد.

از طرف دیگر برخی سویه های این پرنده اندام های ادراری را پرندگان را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به بروز نفریت شده و تلفات سنگینی را به دنبال دارد. شیوع این بیماری در گله بسیار سریع است و دوره نهفتگی آن بین یک تا سه روز است. برونشیت می تواند تخم گذاری گله را تا ۵۰ درصد نیز کاهش دهد.

بیماری برونشیت در طیور

« بیماری برونشیت در طیور »

بیماری برونشیت برای نخستین بار در سال ۱۹۳۱ در آمریکا با بروز برخی مشکلات تنفسی در میان طیور کشف گردید. ویروس برونشیت که عامل بیماری رونشیت است جزء کروناویروس ها و دارای ژنوم RNA تک رشته ای است. بر روی این ویروس پروتئینی به نام S وجود دارد که به سلول های میزبان چسبیده و موجب القای آنتی بادی خنثی در آن ها می شود.

برونشیت طیور در ایران

عامل بیماری برونشیت عفونی در ایران در سال ۱۳۷۳ توسط دکتر آقاجان جداسازی شد. در سال ۱۳۷۸ نتیجه آزمایش بر روی نمونه های اخذ شده از پرندگان مبتلا به این ویروس مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۸۵ ، از ۱۲۰ نمونه اخذ شده برای بررسی این بیماری با استفاده از PCR ، نتیجه ۲۰ نمونه مثبت بود.

علائم بیماری برونشیت در میان پرندگان

علائم این بیماری در میان پرندگان شامل علائم تنفسی و علائم کلیوی است. علائم تنفسی مانند نفس نفس زدن ، عطسه ، سرفه ، آبریزش بینی و تنفس کردن با دهان است.  علائم کلیوی که شامل اسهال سفید ، بی اشتهایی و کزکردگی است در میان جوجه های کم سن و جوان و در هفته های سوم تا ششم زندگی مشاهده می شود.

انتقال بیماری برونشیت در میان پرندگان

عامل این بیماری که ویروسی است. ویروس بیماری برونشیت در میان پرندگان به راحتی از راه تنفس ، تماس با پرندگان و بستر آلوده در گله طیور منتقل می شود. البته تجربه نشان داده است که بروز نفریت در میان پرندگان نر دو برابر پرندگان ماده است.

واکسن برونشیت

بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط محققان ژنوتیپ های مختلفی برای ویروس عفونی برونشیت کشف شده است. توزیع سویه های عفونی برونشیت در مناطق مختلف یک کشور یا منطقه متفاوت می تواند باشد. این واکسن شکل لیوفینیزه دارد و از نوع زنده تخفیف حدت یافته است.

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری