کانال تلگرام
گروه صنعتی اسکندری

دانستنی های مهم در مورد دوران ستر

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۶

دوره جوجه کشی به دو بخش ستر و هچر تقسیم بندی میشود. در دوره اولیه که ستر نام دارد جوجه مرحله به مرحله شکل گرفته به نقطه رشد میرسد و در انتها با تغذیه از زرده به یک جوجه نیمه بالغ میرسد ؛ در دوره هچر نیز جوجه بصورت کامل تشکیل شده و آماده خارج شدن از تخم میشود. در دوران ستر دما و رطوبت مشخصی بر روی دستگاه اعمال شده و تخم ها بصورت ۹۰ یا ۳۶۰ درجه به چرخش در می آیند ؛ اما در دوران هچ چرخش متوقف شده و دما و رطوبت برای سازگاری دوره هَچ تنظیم میشوند. دقت کنید که تمامی این عملیات در داخل محفظه دستگاه جوجه کشی انجام میشود و تنها مرحله انتقال تخم ها از دوران ستر به هچر توسط اپراتور انجام میشود.

نکات بسیار مهمی وجود دارند که باید در دوره ستر رعایت شوند و در صورت عدم رعایت آنها جنین پرنده ها بصورت ناقص رشد کرده و پروسه جوجه کشی با شکست مواجه خواهد شد! در صورتیکه علاقه مند به جوجه کشی هستید و یا میخواهید راندمان جوجه کشی خود را بالا ببرید این مطلب را مطالعه کنید. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر ویدیوی آموزشی که توسط کارشناسان گروه صنعتی اسکندری تهیه شده است درج شده است.

سیستم ستر و هچر

« سیستم ستر و هچر »

اهمیت دوره ستر

همانطور که متوجه شدید برای رشد جنین باید دوره ستر بصورت کامل طی شود. پس از آن با رسیدن سه روز آخر دوره هچر شروع مبشود. برای نمونه جوجه کشی از تخم نطفه دار مرغ ۲۱ روز بوده که ۱۸ روز آن مربوط به دوره ستر و ۳ روز آخر مربوط به دوره هچر می باشد. بعضاً دیده شده که برخی از پرورش دهندگان در روز ۱۷ تخم ها را به هچری منتقل میکنند ؛ باید بگوییم که این کار عملی کاملاً اشتباه بوده و باید حتماً این کار در روز نوزدهم انجام شود. در صورت ناقص بودن دوره سِتِر احتمال فلج شدن و مرگ جوجه ها وجود دارد ؛ چرا که با انتقال تخم ها به دوره هچری دمای محفظه کاهش یافته و چرخش نیز متوقف میشود که این امر موجب تلفات میشود.

به اتمام رسیدن موفقیت آمیز دوران ستر باید برای تخم سایر پرنده ها نیز رعایت شود. برای نمونه طول مدت زمان دوره جوجه کشی بوقلمون ۲۸ روز است که ۲۵ روز آن مربوط به دوران ستر بوده و ۳ روز آخر به دوره هچری تعلق دارد. بدین منظور باید ۲۵ روز طول مدت دوران ستر را سپری کرده و پس از آن در روز ۲۶ اُم آنها را وارد قسمت هچری دستگاه کرد.

روش بدست آوردن زمان دقیق انتقال تخم ها به هَچ

همانطور که توضیح دادیم دوره ستر و هچر باید بصورت دقیق در پروسه جوجه کشی رعایت شوند ؛ بدین منظور باید سه روز آخر جوجه کشی را در نظر بگیرید و بدین ترتیب طول مدت زمان ستر را براورد کنید. بعنوان نمونه در مورد تخم نطفه دار مرغ که طول دوره جوجه کشی آن ۲۱ روز است ، سه روز نهایی مربوط به دوران هچر است. بنابرین میتوان گفت جوجه کشی از تخم مرغ از ۱۸ روز ستر و ۳ روز هچر تشکیل شده است. شما باید در روز نوزدهم تخم ها را از شانه ها بیرون بیاورید و آنها را وارد سبرهای هچری کنید. در انتها باید چرخش دستگاه حتماً در این دوره قطع شود. البته باید دقت کنید در صورتی که ماشین های جوجه کشی ستر - هچر همزمان استفاده میکنید نیازی به تغییرات دمایی و رطوبتی نیست ؛ چرا که این نوع دستگاه ها دارای مکان های مخصوصی برای انجام فرایند هچ می باشند. عموماً کف دستگاه برای هچری در نظر گرفته میشوند ؛ چرا که این بخش ها دارای دمای کمتر و رطوبت بالایی هستند و بدلیل قرار گرفتن سبد در کف عملاً چرخشی نیز وجود نخواهد داشت.

ماشین های جوجه کشی استادارد  و مطرح مانند آرکام و برینسا از قابلیت ستر - هچر همزمان جوجه کشی استفاده میکنند. در ایران هم گروه صنعتی اسکندری از این ویژگی در ساخت محصولات خود بهره جسته است

تخم های قرار داده شده در دوره ستر

« تخم های قرار داده شده در دوره ستر »

روش بدست آوردن زمان دقیق انتقال تخم ها به هَچ

همانطور که توضیح دادیم دوره ستر و هچر باید بصورت دقیق در پروسه جوجه کشی رعایت شوند ؛ بدین منظور باید سه روز آخر جوجه کشی را در نظر بگیرید و بدین ترتیب طول مدت زمان ستر را براورد کنید. بعنوان نمونه در مورد تخم نطفه دار مرغ که طول دوره جوجه کشی آن ۲۱ روز است ، سه روز نهایی مربوط به دوران هچر است. بنابرین میتوان گفت جوجه کشی از تخم مرغ از ۱۸ روز ستر و ۳ روز هچر تشکیل شده است. شما باید در روز نوزدهم تخم ها را از شانه ها بیرون بیاورید و آنها را وارد سبرهای هچری کنید. در انتها باید چرخش دستگاه حتماً در این دوره قطع شود. البته باید دقت کنید در صورتی که ماشین های جوجه کشی ستر - هچر همزمان استفاده میکنید نیازی به تغییرات دمایی و رطوبتی نیست ؛ چرا که این نوع دستگاه ها دارای مکان های مخصوصی برای انجام فرایند هچ می باشند. عموماً کف دستگاه برای هچری در نظر گرفته میشوند ؛ چرا که این بخش ها دارای دمای کمتر و رطوبت بالایی هستند و بدلیل قرار گرفتن سبد در کف عملاً چرخشی نیز وجود نخواهد داشت.

ماشین های جوجه کشی استادارد  و مطرح مانند آرکام و برینسا از قابلیت ستر - هچر همزمان جوجه کشی استفاده میکنند. در ایران هم گروه صنعتی اسکندری از این ویژگی در ساخت محصولات خود بهره جسته است

فیلم آموزشی اهمیت دوره ستر در مبحث جوجه کشی

در فیلم زیر کارشناسان فنی گروه صنعتی اسکندری از اهمیت دوره ستر در جوجه کشی و لزوم اجرای دقیق و به موقع آن سخن می گویند:

پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری