آموزش پرورش بوقلمون و جوجه کشی از تخم بوقلمون

بوقلمون

بوقلمون پرنده ای از رسته ماکیان سانان و با جثه بسیار بزرگ است. در بدن این پرنده هر دو نوع گوشت قرمز و سفید وجود دارد. 35 درصد گوشت این پرنده را گوشت تیره و 65 درصد آن را گوشت سفید تشکیل می دهد و گوشت سفید آن طعمی شبیه گوشت مرغ و گوشت تیره آن طعمی شبیه گوساله دارد. گوشت این پرنده طعمی بسیار لذیذ دارد و در سراسر جهان از آن برای تهیه خوراکی استفاده می شود.
این پرنده برای اولین بار توسط تجار از اروپا وارد ایران شدند و تا مدتی پیش هم جوجه های یک روزه آن از آلمان و فرانسه وارد کشور می شدند. اما هم اکنون وارد کردن جوجه های این پرنده از خارج ممنوع است و فقط تخم های نطفه دار بوقلمون وارد کشور می شوند و در ایران از آن ها جوجه کشی می شود.
پرورش و جوجه کشی بوقلمون

پرورش بوقلمون

در پرورش بوقلمون باید توجه کنید که این پرنده بسیار کودن است و حتی خوردن و آشامیدن را هم باید به جوجه های آن آموزش دهید. کم هوش بودن این پرنده به حدی است در هنگام نگهداری از جوجه ها اگر پرنده ای به جوجه های آن حمله کند از آن ها دفاع نمی کند و جوجه ها تلف می شود.
دمای مناسب برای پرورش جوجه های این پرنده حدود 34 تا 36 درجه سانتی گراد است که در پایان هفته اول به 32 درجه باید کاهش یابد. کاهش دما تا 18 درجه در هفته ششم ادامه پیدا می کند.

تغذیه بوقلمون

در نگهداری بوقلمون باید به هیچ وجه از شیوه تغذیه مرغ برای بوقلمون استفاده نکنید زیرا درصد کلسیم و پروتئین در تغذیه مرغ و بوقلمون زمین تا آسمان از هم متفاوت است. تغذیه بوقلمون به چهار مرحله پیش استارتر ، استارتر ، رشد و فینیشر تقسیم می شود.
در 21 روز اول خارج شدن جوجه بوقلمون ها از تخم جیره غذایی بوقلمون سرشار از پروتئین است. در 21 روز دوم که مرحله مصرف پیش دان است ، جیره غذایی از پروتئین کمتری نسبت به جیره غذایی 21 روز اول دارد. در مراحل بعدی برای تغذیه بوقلمون ها از جیره سویا و ذرت استفاده می کنند زیرا در مراحل اول و دوم مواد معدنی به اندازه به بوقلمون ها جذب شده و در این مرحله ها نیاز به انرژی دارند.
مدت زمان نگه داری بوقلمون های نر و ماده متفاوت است. بوقلمون های ماده را تا 16 هفتگی و بوقلمون ها نر را تا 24 هفتگی پرورش می دهند. زیرا در طی این مدت وزن بوقلمون ها به حداکثر مقدار خود می رسد و باید آن ها را برای فروش به بازار بدهید.
در نگهداری از بوقلمون در نظر داشته باشید که باید خوردن و آشامیدن را به جوجه های این پرنده آموزش دهید. برای این کار باید آن ها را به دستتان گرفته و نوکشان را به آب و دانه ها بزنید تا خوردن آب و غذا را بیاموزند. در برخی مناطق روستایی برای انجام این کار ، جوجه بوقلمون ها را در میان بوقلمون های بالغ قرار می دهند اما این روش احتمال انتقال باکتری و میکروب و بروز بیماری به جوجه بوقلمون ها را افزایش می دهد.

مدت زمان نگهداری از بوقلمون

جوجه کشی بوقلمون

جوجه کشی از بوقلمون

برای جوجه کشی از تخم های نطفه دار بوقلمون نیاز به بوقلمون کرچ یا دستگاه جوجه کشی دارید. در جوجه کشی طبیعی بوقلمون مادر بر روی تخم ها می خوابد و شرایط مناسب جوجه کشی را فراهم می کند. در جوجه کشی طبیعی از بوقلمون دقت کنید که برخی اوقات بوقلمون ها ماده چند روز بدون غذا بر روی تخم می خوابد و مجبور می شوید که آن ها را برای خوردن غذا از تخم ها جدا کنید. در این صورت احتمال دارد که بوقلمون پس از خوردن غذا ، خوابیدن بر روی تخم ها را فراموش کند و بدین صورت تخم های نطفه دار را از دست بدهید.
برای جوجه کشی مصنوعی از بوقلمون نیاز به دستگاه جوجه کشی دارید
. برای این کار می توانید از دستگاه های جوجه کشی حرفه ای و اتوماتیک استفاده کنید.
برای استفاده از دستگاه های جوجه کشی حرفه ای نیاز به اطلاعات دما و رطوبت مناسب برای جوجه کشی از تخم های بوقلمون دارید
. طول مدت جوجه کشی از بوقلمون 28 روز است که 25 روز آن مربوط به مرحله ستر و 3 روز آخر آن مربوط به مرحله هچر است. دمای مناسب برای مراحل ستر و هچر به ترتیب برابر با 37.5 و 37 درجه سانتی گراد و رطوبت بهینه نیز 52 تا 57 درصد است. در دستگاه های جوجه کشی حرفه ای باید این اطلاعات را به صورت دستی وارد دستگاه کنید.
در دستگاه های جوجه کشی اتوماتیک نیازی به وارد کردن دستی دما و رطوبت نیست و با انتخاب بوقلمون در سیستم انتخاب پرنده ، دستگاه به صورت خودکار المان های جوجه کشی مخصوص این پرنده را تنظیم می کند
.
پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری